Je nutné nainstalovat Flash player

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


SVOZ ELEKTROODPADU

Svoz elektroodpadu proběhne v neděli 2. května 2021 dopoledne.

Elektrospotřebiče zanechte před svým domem.Svoz nebezpečného odpadu dne 27.03.2021 v 10:35 - 10:40 hod.

Seznam složek sbíraných NO odpadů.docx

Kosicko, Nechanicko_27_3_2021.docxJednorázový svoz velkoobjemového odpadu

JEDNORÁZOVÝ   SVOZ   VELKOOBJEMOVÉHO   ODPADU

 

 

KONTEJNER   PRO   JEDNORÁZOVÝ   SVOZ   DOMOVNÍHO

VELKOOBJEMOVÉHO   ODPADU   BUDE   PŘISTAVEN

V  PÁTEK   26.03.2021   U   OBECNÍHO   ÚŘADU.

 

DO   TOHOTO   KONTEJNERU   MŮŽETE   ODLOŽIT   STARÉ  

KOBERCE, NEPOTŘEBNÝ   NÁBYTEK   A   DALŠÍ   VYBAVENÍ  

DOMÁCNOSTI   MIMO   ELEKTROSPOTŘEBIČŮ   A   NEBEZPEČNÉHO

ODPADU.

 

ODVOZ   KONTEJNERU   SE   USKUTEČNÍ   V PONDĚLÍ 29.03.2021.

 

 

 SVOZ ODPADU - TERMÍN

PRO  PORUCHU  NA  SVOZOVÉM  VOZIDLE  SVOZOVÉ  FIRMY  BUDE  SVOZ  ODPADU  V  OBCI  PROVEDEN  MIMOŘÁDNĚ  V  NEDĚLI  07.02.2021. Poplatky na rok 2021

 

Harmonogram svozů Chudeřice 2021[2].pdf

Poplatky na rok 2021
 
 


Datum konání:
 

Stočné ČOV - 800,- Kč osoba /rok   (36 m3 x 22,22 Kč)

POPLATEK ZA SVOZ ODPADU

52 svozů         2 200,- Kč

39 svozů         1 700,- Kč

26 svozů         1 500,- Kč

13 svozů         1 000,- Kč

Poplatek za uložení odpadu 1 000,- Kč/rok

 

POPLATEK   ZA   PSA

100,- Kč / 1. pes

300,- Kč / 2. a další pes

 

Veškeré poplatky na rok 2021 je možno hradit hotově na pokladně OÚ vždy v pondělí 19:00 - 20:00 hod. počínaje dnem 11.01.2021, nebo na účet vedený u České spořitelny č. 1080801389/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné a účel platby. Po připsání částky na účet Vám bude známka na popelnici doručena do Vaší schránkySVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

 

 

JEDNORÁZOVÝ   SVOZ   VELKOOBJEMOVÉHO   ODPADU

 

 

KONTEJNER   PRO   JEDNORÁZOVÝ   SVOZ   DOMOVNÍHO

VELKOOBJEMOVÉHO   ODPADU   BUDE   PŘISTAVEN

V  PÁTEK   23.10.2020   U   OBECNÍHO   ÚŘADU.

 

DO   TOHOTO   KONTEJNERU   MŮŽETE   ODLOŽIT   STARÉ  

KOBERCE, NEPOTŘEBNÝ   NÁBYTEK   A   DALŠÍ   VYBAVENÍ  

DOMÁCNOSTI   MIMO   ELEKTROSPOTŘEBIČŮ   A   NEBEZPEČNÉHO

ODPADU.

 

ODVOZ   KONTEJNERU   SE   USKUTEČNÍ   V PONDĚLÍ 26.10.2020.SVOZ ELEKTROODPADU

 

SVOZ ELEKTROODPADU

proběhne

v sobotu 11. července od 12 hod.

Elektrospotřebiče zanechte před svým domem.

 

 Zápis do MŠ Chudeřice pro školní rok 2020/2021

                         Opatření k zápisu do MŠ CHUDEŘICE

pro školní rok 2020/2021

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

 

 

Podání přihlášek k zápisu bude probíhat v souladu s právními předpisy

od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020, ale bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

 

 

Podání přihlášky proběhne v souladu § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů následovně:

 

1, přihlášku si uchazeči stáhnou z web stránek mateřské školy www.mschuderice.cz

 

2, vytisknou, řádně vyplní, včetně podpisů, veškerých kontaktů a náležitostí

(na neúplné přihlášky nebude brán zřetel)

 

3, pošlou poštou na adresu MŠ Chudeřice

(MŠ Chudeřice, Chudeřice 51, 503 51 Chlumec nad Cidlinou)

 

4, přihlášky budou přijímány pouze v období od 2. května 2020 do 16. května 2020

(na dřívější nebo pozdní přihlášky nebude brán rovněž zřetel, pořadí podaných přihlášek o přijetí nerozhoduje)

 

 

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.

 

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

 

  1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže),

 

 

 

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

 

Příloha: kopie očkovacího průkazu

     Podpis zákonného zástupce

 

 

a

 

  1. doloží kopii očkovacího průkazu.

 

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ DO MŠ CHUDEŘICE pro šk. rok 2020/2021:

 

  1. děti, které dosáhnou k 1. 9. 2020 věku 5 let (povinné předškolní vzdělávání)
  2. děti, které dosáhnou k 1. 9. 2020 věku 4 let, pocházející ze spádového obvodu
  3. děti, které dosáhnou k 1. 9. 2020 věku 3 let, pocházející ze spádového obvodu
  4. děti ze spádového obvodu mající v MŠ již sourozence

(postup dle bodů 1-3)

  1. děti z nespádového obvodu mající v MŠ již sourozence

(postup dle bodů 1-3)

  1. děti, které dosáhnou k 1. 9. 2020 věku 2 let ze spádového obvodu
  2. děti, které dosáhnou k 1. 9. 2020 věku 2 let z nespádového obvodu

 

Spádový obvod MŠ Chudeřice: Chudeřice, Káranice, Písek, Stará Voda a Nové Město

-- Mgr. Lenka Málková, ředitelka MŠ Chudeřice
Mateřská škola, Chudeřice Chudeřice 51 503 51 Chlumec nad Cidlinou
IČ: 709 99 848

Tel: 495 499 508Poplatky na rok 2020

Stočné ČOV - 756,- Kč osoba /rok   (36 m3 x 21,-Kč)

POPLATEK ZA SVOZ ODPADU

52 svozů         2 100,- Kč

39 svozů         1 650,- Kč

26 svozů         1 400,- Kč

13 svozů            900,- Kč

Poplatek za uložení odpadu 900,- Kč/rok

 

POPLATEK   ZA   PSA

100,- Kč / 1. pes

300,- Kč / 2. a další pes

 

Veškeré poplatky na rok 2020 je možno hradit hotově na pokladně OÚ vždy v pondělí 19:00 - 20:00 hod. počínaje dnem 06.01.2020, nebo na účet vedený u České spořitelny č. 1080801389/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné a účel platby. Po připsání částky na účet Vám bude známka na popelnici doručena do Vaší schránky.Výsledky hlasování - volby do Evropského parlamentu

Datum konání: 26. 5. 2019 - 30. 6. 2019

Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 24.05. – 25.05.2019

Výsledky hlasování za územní celky

Kraj: Královéhradecký kraj

Okres: Hradec Králové

Obec: Chudeřice

Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
celkem zpr. v %
1 1 100,00 191 58 30,37 58 58 100,00

Tabulka: Výsledky hlasování za územní celky – Obec Chudeřice – část 1

Výsledky hlasování za územní celky – Obec Chudeřice – část 1
Strana Platné hlasy Předn.
hlasy
číslo název celkem v %
1 Klub angažovaných nestraníků 0 0,00 -
2 Strana nezávislosti ČR 0 0,00 -
3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 0 0,00 -
4 Národní socialisté 0 0,00 -
5 Občanská demokratická strana 16 27,58 X
6 ANO, vytrollíme europarlament 2 3,44 X
7 Česká str.sociálně demokrat. 2 3,44 X
8 Romská demokratická strana 0 0,00 -
9 Komunistická str.Čech a Moravy 5 8,62 X
10 Koalice DSSS a NF 0 0,00 -
11 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 0 0,00 -
12 Koalice Rozumní, ND 3 5,17 X
13 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 0 0,00 -
14 NE-VOLIM.CZ 0 0,00 -
15 Pro Česko 0 0,00 -
16 Vědci pro Českou republiku 0 0,00 -
17 Koalice ČSNS, Patrioti ČR 0 0,00 -
18 JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. 0 0,00 -
19 PRO Zdraví a Sport 0 0,00 -
21 Moravské zemské hnutí 0 0,00 -

Tabulka: Výsledky hlasování za územní celky – Obec Chudeřice – část 2

Výsledky hlasování za územní celky – Obec Chudeřice – část 2
Strana Platné hlasy Předn.
hlasy
číslo název celkem v %
22 Česká Suverenita 0 0,00 -
23 TVŮJ KANDIDÁT 0 0,00 -
24 HLAS 1 1,72 X
25 Koalice Svobodní, RČ 0 0,00 -
26 Koalice STAN, TOP 09 1 1,72 X
27 Česká pirátská strana 10 17,24 X
28 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 3 5,17 X
29 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 0,00 -
30 ANO 2011 8 13,79 X
31 Agrární demokratická strana 0 0,00 -
32 Moravané 0 0,00 -
33 PRVNÍ REPUBLIKA 0 0,00 -
34 Demokratická strana zelených 1 1,72 X
35 BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID. 0 0,00 -
36 Koalice Soukromníci, NEZ 0 0,00 -
37 Evropa společně 0 0,00 -
38 KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA 0 0,00 -
39 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 6 10,34 X
40 Alternativa pro Česk. rep.2017 0 0,00 -
- -19. 7. Čeněk

Zítra: Ilja

Návštěvnost stránek

204722