Je nutné nainstalovat Flash player

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Zápis do MŠ Chudeřice pro školní rok 2020/2021

Zápis do MŠ Chudeřice pro školní rok 2020/2021                         Opatření k zápisu do MŠ CHUDEŘICE

pro školní rok 2020/2021

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

 

 

Podání přihlášek k zápisu bude probíhat v souladu s právními předpisy

od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020, ale bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

 

 

Podání přihlášky proběhne v souladu § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů následovně:

 

1, přihlášku si uchazeči stáhnou z web stránek mateřské školy www.mschuderice.cz

 

2, vytisknou, řádně vyplní, včetně podpisů, veškerých kontaktů a náležitostí

(na neúplné přihlášky nebude brán zřetel)

 

3, pošlou poštou na adresu MŠ Chudeřice

(MŠ Chudeřice, Chudeřice 51, 503 51 Chlumec nad Cidlinou)

 

4, přihlášky budou přijímány pouze v období od 2. května 2020 do 16. května 2020

(na dřívější nebo pozdní přihlášky nebude brán rovněž zřetel, pořadí podaných přihlášek o přijetí nerozhoduje)

 

 

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.

 

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

 

  1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže),

 

 

 

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

 

Příloha: kopie očkovacího průkazu

     Podpis zákonného zástupce

 

 

a

 

  1. doloží kopii očkovacího průkazu.

 

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ DO MŠ CHUDEŘICE pro šk. rok 2020/2021:

 

  1. děti, které dosáhnou k 1. 9. 2020 věku 5 let (povinné předškolní vzdělávání)
  2. děti, které dosáhnou k 1. 9. 2020 věku 4 let, pocházející ze spádového obvodu
  3. děti, které dosáhnou k 1. 9. 2020 věku 3 let, pocházející ze spádového obvodu
  4. děti ze spádového obvodu mající v MŠ již sourozence

(postup dle bodů 1-3)

  1. děti z nespádového obvodu mající v MŠ již sourozence

(postup dle bodů 1-3)

  1. děti, které dosáhnou k 1. 9. 2020 věku 2 let ze spádového obvodu
  2. děti, které dosáhnou k 1. 9. 2020 věku 2 let z nespádového obvodu

 

Spádový obvod MŠ Chudeřice: Chudeřice, Káranice, Písek, Stará Voda a Nové Město

-- Mgr. Lenka Málková, ředitelka MŠ Chudeřice
Mateřská škola, Chudeřice Chudeřice 51 503 51 Chlumec nad Cidlinou
IČ: 709 99 848

Tel: 495 499 508


23. 5. Vladimír

Zítra: Jana

Návštěvnost stránek

202018